Vedtægter

Knabstrup Lokalforum har til formål ...

  • At igangsætte og understøtte aktiviteter, projekter og tiltag til gavn for borgere, foreninger samt øvrige aktører i Knabstrup.
  • At understøtte en åben debat om lokalområdet blandt aktører i området sammen med politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune
  • At muliggøre en tæt kontakt med øvrige lokale fora, kommunale politikere, medarbejdere og andre interesserede, bl.a. ved at sikre at der er mindst en kontaktperson, der kan rettes henvendelse til
  • At samle og koordinere lokale aktørers synspunkter med henblik på at varetage lokalområdets interesser i forhold til Holbæk Kommune og andre relevante parter, bl.a. ved at afgive høringssvar (Vedtægternes §2)

Vedtægter for Knabstrup Lokalforum

Knabstrup Lokalforum har en mail-liste hvor dagsordner og referater udsendes.
Skriv til janfjordbak@gmail.com for at blive tilføjet/fjernet fra mail-listen.

Følg dette link for at se eller downloade dagsorden for møder, referater og anden information.