Vedtægter

Knabstrup Lokalforum har til formål ...

  • At igangsætte og understøtte aktiviteter, projekter og tiltag til gavn for borgere, foreninger samt øvrige aktører i Knabstrup.
  • At understøtte en åben debat om lokalområdet blandt aktører i området sammen med politikere og medarbejdere i Holbæk Kommune
  • At muliggøre en tæt kontakt med øvrige lokale fora, kommunale politikere, medarbejdere og andre interesserede, bl.a. ved at sikre at der er mindst en kontaktperson, der kan rettes henvendelse til
  • At samle og koordinere lokale aktørers synspunkter med henblik på at varetage lokalområdets interesser i forhold til Holbæk Kommune og andre relevante parter, bl.a. ved at afgive høringssvar (Vedtægternes §2)

Vedtægter for Knabstrup Lokalforum

Knabstrup Lokalforum har en mail-liste hvor dagsordner og referater udsendes.
Skriv til janfjordbak@gmail.com for at blive tilføjet/fjernet fra mail-listen.

Følg dette link for at se eller downloade dagsorden for møder, referater og anden information.

Læs om byens historie her...

Knabstrup er en
lille stations by

Byen er beliggende på nordvestsjælland i Holbæk kommune. Byen har stolte traditioner, det sorte bælte i frivillighed og en lang og spændende historie med teglværket knabstrupperhesten mm.

Alt henvendelse ang. byen, kan ske gennem Lokalforum

Adresse:
Holbækvej 356, 4440 Mørkøv

Mail: lokalforum@knabstrup.dk

Cvr: 38436473

copyright all rights reserved Knabstrup 2020