Alkes Have

- Et bæredygtigt bofællesskab i Knabstrup

Vi er en initiativgruppe, der opstod samtidigt med opstarten af ‘Knabstrup sætter kurs’ og har dermed været forankret i dette forløb fra begyndelsen.

Vi foretrækker almennyttigt byggeri..

for på den måde at sikre en bred repræsentation af alle befolkningsgrupper, og vi samarbejder med Boligselskabet Sjælland, der har udviklet flere typer bæredygtige byggeelementer og specialiseret sig i bofællesskaber med høj grad af beboerindflydelse.

Værdierne:

 • Bæredygtighed miljømæssigt og socialt
 • Kreative, musiske, legende og praktiske aktiviteter
 • Beboerdemokrati
 • Harmoni mellem det fælles og det private
 • Deleordninger
 • Samspil med lokalsamfundet 


Vi vil gerne spise sammen flere gange om ugen, være delvist selvforsynende med grønsager og have f.eks. høns, kaniner og bier.
Arbejdsgrupper og arbejdsdage får det praktiske til at fungere, og traditioner og fællesarrangementer skal sikre trivsel for alle.

Rammerne:

 • 40 lejeboliger på 40-110 m2 til rimelige priser, heraf mindst 50% til børnefamilier og ca. 10 seniorboliger i ét plan.
 • Fælleshus med storkøkken og spiselokale, vaskeri, gæsteværelser, kreative og praktiske værksteder, øvelokale til musik, hjemmearbejdspladser m.m.
 • Fælles parkeringsplads med standere til opladning af elbiler.
 • Dyrkningsjord til grønsager.
 • Grønne omgivelser med frugtbuske og træer, væresteder og legemuligheder.

HVORFOR KNABSTRUP?

På forhånd vidste vi, at Knabstrup ligger meget naturskønt, og at der er lokalplanlagt et område til bosætning nord for Skolevej. 

Vi fik mulighed for at blive en del af det kommunale samskabelsesprojekt ‘Knabstrup sætter kurs’, og det blev en enestående chance for at blive klogere på området og at komme i dialog med lokale ildsjæle, politikere og medarbejdere fra kommunen. 

Vi har på alle niveauer følt os godt modtaget og mener selv, at vi kan bidrage til fortsat udvikling af det aktive lokalsamfund.

Det er med stor opbakning vedtaget i kommunalbestyrelsen, at Alkes Have skal indgå i forhandlingerne om det nye budget, der forventes vedtaget 5/11 2019.

Borgmesteren har ved flere lejligheder udtalt sig positivt om det unikke bud på bosætning i lokalområdet, og der er lagt op til, at der hurtigst muligt skal laves ny lokalplan, så byggeriet kan komme i gang.

Når kommunens tilskud er bevilget, er det planen, at der skal laves en forening, hvor interesserede kan komme på venteliste til en bolig.

Kontakt tovholdergruppen:

Hvis du har spørgsmål til bofællesskabet, så skriv en mail til os.
Du kan også finde flere oplysninger og blive opdateret om, hvordan projektet udvikler sig på www.alkes-have.dk