Knabstrup vandværk

Vandets vej til forbrugerne

I 2016 forsynede Knabstrup Vandværk sine forbrugere med 49.441 m3 rent drikkevand. Vandværket er også med til at levere vand til Kalundborg Forsyning.

Følger du nedenstående link, kan du finde informationer om vores vandværk, hvad du bør holde øje med, og hvordan du kan spare vand og om vand generelt.

Vandets hårdhed i Knabstrup

Ved sidste analyserapport blev hårdheden målt til 13,0 dH

Blødt vand (<8dH) Middelhårdt vand (8-15dH) Hårdt vand (>15dH)