Bylauget

Knabstrup Bylaugs formål

er at varetage byens og omegnens interesser i almindelighed.

Støt op om Knabstrup Bylaug

Faste arrangementer:

  • Flagallé ved konfirmationer.
  • Sankthansbål ved Knabstrup Hallen, som tændes tidligt til glæde for børnene.
  • Juletræ ved Knabstrup-bageren og juleoptog med julemand og nisser i hestevogn.
  • En efterårstur/arrangement for byens borgere

Leje af flagstænger (kr. 25 pr. dag/stk.) eller pølsevogn (kr. 750 pr. dag)

For leje kontakt: Jørgen Madsen
tlf.: 50 52 54 59
mail: jm@bakkebojhf.dk

Alm. kontakt til Bylauget Mail: knabstrup.bylaug@gmail.com

På grund af det store arbejde og tiltag som Knabstrup Bylaug hjælper med i årets løb

Er det vigtigt at støtte arbejdet med dit medlemskab.

Beløbet er i år 100 kr

som kan indbetales på bankkonto 

reg.nr.: 1551 Konto: 0002578751 hver september.

Husk at skrive navn og adresse i tekstfeltet.