Tilskud og støtte

Tilskud til lokale initiativer fra Knabstrup Lokalforum

Fra Holbæk Kommune modtager Knabstrup Lokalforum et årligt tilskud, som primært anvendes til udgivelse af Knabstrupperen, administration, møder og besluttede aktiviteter. Lokalforum kan desuden yde mindre tilskud til forskellige initiativer, som iværksættes i Knabstrups lokalområde.

Støttemuligheder?
Der støttes aktiviteter, arrangementer og initiativer, som gavner borgere i Knabstrup lokalområde. Ansøgningerne bliver prioriteret, så støtten rammer bredest muligt.

Støtte og vilkår
Modtagere af tilskud skal dokumentere, i form af bilag, at pengene er anvendt til det søgte formål.

Behandling af ansøgninger
Ansøgninger stiles til Knabstrup Lokalforum.
Lokalforums bestyrelse behandler de indkomne ansøgninger. Knabstrup Lokalforum træffer den endelige beslutning om fordeling af midlerne.

Kontakt Lokalforum

Formand Jan Fjordbak

  • 26 62 72 27
  • janfjordbak@gmail.com

Næstforkvinde
Marianne Thuesen

  • msfthuesen@gmail.com