Grundejerforening Abildgårdsvej

Grundejerforeningen ”Abildgårdsvej” varetager grundejernes interesser på Abildgårdsvej!

Gennem grundejerforeningen er der organiseret bl.a. snerydning, vedligehold af vejen samt dialog til diverse myndigheder og andre på grundejernes vegne hvor relevant.

Grundejerforeningen i sin nuværende form

blev stiftet i 2013, hvor alle parceller på vejen kom med i foreningen i forbindelse med, at vi skulle have gadelys på vejen igen, efter at Holbæk Kommune havde demonteret det og taget masterne ned.
Bestyrelsen består af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, der vælges på den årlige
generalforsamling i april måned.

Grundejerforeningens hjemmeside kan findes hvis man trykker på knappen nedenfor.

Her kan man også komme i kontakt gennem en kontaktformular ved behov for henvendelse til foreningen.