Vi hjælper bierne!

Bier er vigtige

Bier er vigtige i vores økosystem, men bierne har det svært med det moderne landbrugs monokulturer. Nogle år er der ikke ret meget nektar, andre år er der rigtig meget, men kun i en begrænset periode. Derfor er det vigtigt at have områder med forskellige blomster, så bierne kan samle nektar hele sommerhalvåret.

Bistriber langs vejene!

Knabstrup Lokalforum har i samarbejde med velvillige landmænd etableret striber med blomster til bier og andre insekter langs indfaldsvejene til byen. Vi vil gerne bidrage til at sikre en stor biodiversitet i vores nærmiljø. På videoen ses, hvordan især honningurten er meget populær hos bierne.

Bier og insekter elsker honningurt

Blomsterstriben
ved Holbækvej

Humlebier er
også glade for blomsterstriber

Du kan også gøre noget selv

Sørg for at have mange forskellige blomster i din have​